Mediacje

Mediacyjny stół, Ludzie i  Dialog

Spróbujcie Mediacji!! Niewiele tracąc, możecie zyskać Spokój i Porozumienie

Mediacje – termin ten pochodzi od łacińskiego mediatio pośrednictwo i mediare pośredniczyć w sporze. Z greckiego to medos – pośredniczący, neutralny i nieprzynależny do żadnej ze stron.

Mediacje to spotkanie podczas, którego osoby będące w jakimkolwiek sporze czy konflikcie korzystają z pomocy osoby trzeciej czyli Mediatora, który pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu potrzeb i interesów. Celem takiego spotkanie jest ugodowe dojście do wzajemnego porozumienia obu stron. Spotkanie ma charakter, zorganizowany, dobrowolny i poufny.

W roli Mediatora służę pracą w Fundacji Światło, gdzie pomagam drogą dialogu w konfliktach i sporach małżeństwom i rodzinom. Przy stole mediacyjnym pomagam małżonkom wspólnie odbudować relację, przechodząc przez proces konfliktu w łagodności i pokoju, często go rozwiązując. Nie rzadko uzupełniam mediację o trening komunikacyjny, wyposażając uczestników o przydatne narzędzia, by w przyszłości mogli rozwiązać problem samodzielnie.

Zapraszam do mediacji Małżeństwa i Rodziny

Monika Witas