Fundacja Światło w Bazylice św. Antoniego w Rybniku

Dzięki współpracy z Bazyliką św. Antoniego w Rybniku realizujemy projekt Relacje i Rodzina. W ramach tego projektu organizowane są nowoczesne i luksusowe szkolenia prowadzone metodą warsztatową dla małżeństw z budowania trwałej i budującej relacji małżeńskiej oraz dla osób indywidualnych z budowania ważnej i potrzebnej postawy asertywnej.

Celem szkoleń dla małżonków jest budowanie jedności w wspólnocie małżeńskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie z wykorzystaniem konkretnej wiedzy psychologicznej by wspierać i budować bliskość, zrozumienie, współpracę i szacunek.

Sięgnij po Asertywność to szkolenie dla osób indywidualnych którego podstawowym celem jest wzmocnienie żywej komunikacji z sobą i otoczeniem, by prowadzić życie w odpowiedzialności, mądrości, łagodności i zgodzie z samym sobą.